VORMSHOP Privacybeleid

Privacybeleid – Wij gebruiken de gegevens die je aan ons doorgeeft om contact met je te leggen ten behoeve van projecten, openstaande vacatures of om je informatie en updates te sturen. Wij sturen alleen updates indien je hier toestemming voor gegeven hebt. We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We ondernemen alle acties die redelijkerwijs binnen onze macht liggen om je persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Indien nodig voor het realiseren van een opdracht zullen we de ontvangen informatie (deels) delen met een derde partij, waaronder – maar indien noodzakelijk niet uitsluitend – onze partners op het gebied van drukwerk, internet, verzending en online marketing. Mits anders aangegeven, geef je hier bij het verstrekken van de door jou aangeleverde data expliciet toestemming voor.

We bewaren die gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en we archiveren jouw projecten voor mogelijke evoluties op die opdracht(en).

Je kunt je toestemming altijd intrekken. Daarnaast heb je recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben geregistreerd. Je kunt daarvoor per mail een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Mochten wij niet aan je eisen voldoen (maar dat doen we natuurlijk wel!), dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VORMSHOP – Contact
Badhuiswal 9
8011 VZ Zwolle
038 422 75 85
info@vormshop.nl